Sprzątanie po pożarach w firmach

Pożary są zjawiskiem dość częstym, mowa zarówno o pożarach wywołanych przez człowieka jak i tych nie zależnych od nas. Najczęściej jest to nieostrożność dorosłych w posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi. Wadliwe może być także jakieś urządzenie elektryczne bądź instalacja. Często przyczyna jest nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych oraz wyładowania elektryczności. Sprzątanie po pożarach

w firmach powinno odbywać się jak najszybciej, ponieważ sadza cały czas reaguje z podłożem i trzeba ją jak najszybciej usunąć

Soda Blaster

W latach 80-tych postanowiono poddać renowacji Statuę Wolności w Ameryce. Twórca maszyny, która miała tego dokonać postanowił, że stworzy urządzenie szybkie, wydajne i bezpieczne. Zastosowanie sody oczyszczonej w maszynie to wynik wielu prób z różnymi substancjami, które w najlepszy sposób, a zarazem nieinwazyjny, ekologicznie i szybko umożliwiłyby prace renowacyjne na różnego

rodzaju powierzchniach. Maszyny Soda Blaster posiadają układ chłodzący, osuszający i filtrujący, który przygotowuje służące do oczyszczania powietrze według norm zapewniających najwyższą wydajność  i  prędkość oczyszczania. W maszynach Soda Blaster powietrze jest wprowadzane w dolnej części zbiornika, przelatuje przez cały zbiornik pobiera środek czyszczący i wydostaje się górą zbiornika do węża.

Dezynfekcja koronawirusa

Jeżeli nie będziemy przestrzegać zasad higieny to możemy być pewni, że zarazimy się koronawirusem. W ostatnim czasie liczba zachorowań w Polsce zdecydowanie wzrosła. Podstawowym zaleceniem jest częste i dokładne mycie rąk jak i odkażanie ich specjalnymi preparatami zawierającymi alkohol. Właśnie dlatego po chorobie tak ważne jest odkażenie mieszkania. Dezynfekcja najbliższego otoczenia jest kluczowa w sytuacjach

zagrożenia epidemicznego, w tym ryzyka zakażenia koronawirusem COVID-19. Nawet gdy wyzdrowiejemy nie zawsze będzie to świadczyć o tym, że na zawsze choroba zakaźna zniknęła. Niezwykle istotna jest staranna dezynfekcja koronawirus mieszkania, ponieważ pewnie chcemy uchronić bliskich przed zarażeniem. Do odkażania mieszkania powinniśmy użyć tradycyjnych środków czyszczących oraz tych, które w swoim

Konserwacja zabytków

Dziedzina głównie związana z historia sztuki, archeologią czy muzeami czyli konserwacja zabytków. Zajmuje się badaniem oraz utrzymaniem zabytkowych obiektów w jak najlepszym stanie technicznym jak najdłużej. Najważniejsza jest jak najmniejsza ingerencja w tkankę zabytku jak i zastosowanie takich środków, które nie spowodują uszkodzeń podczas konserwacji.

Konserwację taką przeprowadza się po dokładnym zinwentaryzowaniu obiektu, przeprowadzeniu badań archiwalnych, historycznych i techniczno-naukowych mających na celu ustalenie stanu dzieła, wieku i wartości zabytkowej poszczególnych elementów obiektu, zakresu prac, określenia, niezbędnych dla osiągnięcia celu projektu, zabiegów konserwatorskich. Takimi pracami zajmuje się zazwyczaj osoba,

Czyszczenie szaf sterowniczych

W procesie konserwacji szaf sterowniczych trzeba przeanalizować jednocześnie elementy powierzchni, która jest lakierowana jak i poszczególne komponenty szafy sterowniczej. Dzięki temu pozwoli to na rozpoznanie oraz usunięcie wszelkich uszkodzeń zewnętrznych.

Zarysowania oraz inne zmiany o niewielkim zasięgu wymagają z reguły wstępnego zeszlifowania oraz usunięcia zabrudzeń i śladów korozji, na koniec warto zastosować najlepszy lakier naprawczy. W warunkach przemysłowych może dojść do powstania różnego rodzaju rozległych uszkodzeń. Ważne w tym przypadku będzie dokładne starcie powierzchni oraz oczyszczenie jej benzyną ekstrakcyjną.