Istota outsourcingu
"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej"
- twierdził Henry Ford.
CZYM JEST I NA CZYM POLEGA OUTSOURCING?
Nazwa outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od trzech słów: outside-resource-using. Oznacza ona korzystanie z zewnętrznych źródeł. Outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej.
Outsourcing ma więc różne oblicza - począwszy od prostych projektów, usprawniających procesy biznesowe, powodujących wzrost konkurencyjności firmy, obniżenie kosztów i po prostu ułatwiających życie, a skończywszy na skomplikowanych projektach, które prowadzą niekiedy do powstania "organizacji wirtualnej" czy też mogą przekształcić się w trwałe alianse strategiczne.
Obszary w których najlepiej się czujemy w outsourcingu to:

  • czyszczenie gumowych uszczelek,
  • piaskowanie powierzonych elementów,
  • czyszczenie suchym lodem,
  • sodowanie i szkiełkowanie form,
  • polerowanie i konfekcja chromowanych elementów jachtów,
  • czyszczenie laserem matryc,
  • chromowanie gadżetów reklamowych z tworzywa i drewna,
  • koloryzacja i chromowanie włączników prądu,
  • oczyszczanie zawiesi lakierni proszkowej.
  • gratujemy w bębnie w niskich temperaturach gumowe i plastikowe elementy.

CO MOŻNA ZYSKAĆ NA OUTSOURCINGU?
Podstawowa korzyść - płynąca z pozbycia się funkcji ubocznych i pomocniczych, będąca głównym argumentem przemawiającym do tej pory za outsourcingiem - to redukcja kosztów. Tradycyjnie outsourcing stosowany jest wówczas, gdy dostępne zasoby zewnętrzne są tańsze od wewnętrznych. Coraz istotniejsze jednak zdają się być inne czynniki, takie jak: dążenie do realizacji usług na najwyższym poziomie, specjalizacja pracy, koncentracja na funkcjach biznesowych, dostęp do specjalistycznej wiedzy. Outsourcing pozwala na koncentrację sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy. Organizacja osiąga lepsze wyniki i rośnie jej wartość rynkowa. Firma zwiększa elastyczność swoich działań, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich - również wydajność.
Podstawowe korzyści z outsourcingu:
umożliwia koncentrację na podstawowych celach działalności;
pozwala utrzymać zdecydowanie niższy poziom zatrudnienia, zapewniając jednocześnie wykwalifikowany personel dla zadań podstawowych;
zapewnia najwyższą jakość usług w oparciu o doświadczenia oraz specjalizację firm je świadczących;
zmniejsza nakłady inwestycyjne na utrzymywanie bazy technicznej i organizacyjnej powierzonych działalności;
odciąża różne działy firmy, np. zaopatrzenie, rekrutację, itd.