Do wyprodukowania suchego lodu używamy dwutlenku węgla (CO2) w postaci ciekłej, który jest całkowicie naturalnym produktem. Metoda zastosowana w urządzeniu do wytwarzania granulek (palletizerze) zamienia płynny CO2 w pył śnieżny, który jest następnie kompresowany i przeciskany przez setki małych otworów (EKSTRUDER). Osiągamy w ten sposób miliony granulek o tej samej wielkości. Poprzez wieloletnie doświadczenie i użycie tylko nam znanych komponentów lód jest najwyższej twardości co za tym idzie jakość jest w innych firmach nie powtarzalna.
Zgranulowany suchy lód jest czystym dwutlenkiem węgla w postaci stałej, wytwarzany lód poprzez dekompresję ciekłego CO2 jest twardy i ma zwartą strukturę. Suchy lód posiada stałą temperaturę -78,5 °C . Pod normalnym ciśnieniem przechodzi ze stanu stałego do gazowego ( sublimuje) z pominięciem fazy ciekłej. Istotnym elementem produkcji jest sposób magazynowania oraz transport suchego lodu. Suchy lód przechowywany w specjalnych kontenerach lub pojemnikach zapewniających odpowiednią izolację może zachować swoją wysoką jakość nawet do wielu dni od wyprodukowania. Dla wygody klienta chcącego zakupić drobną ilościami sprzedajemy w Styroboxach do klienta hurtowego dowozimy i wypożyczamy lodówki o pojemnościach 50kg, 100kg, 300kg, oraz 500 kg. WAŻNA INFORMACJA NIE WYSYŁAMY SUCHEGO LODU. Obsługujemy głównie Woj. Lubuskie, Dolnośląskie oraz Wielkopolskie. Lód również dowozimy własnym transportem do klienta.